Zetwerk

Afhankelijk van het type paneel en systeem en afhankelijk van type en vorm gebouw kunnen aansluitingen en detailleringen worden uitgevoerd met geprefabriceerde elementen of met zetwerk. Bij de toepassing van zetwerk sluit de wijze van detaillering aan op die bij opbouwconstructies.

Gelijksoortige aansluitingen zullen, indien mogelijk, op een gelijkende wijze worden afgewerkt. Aansluitingen van dagkanten op dorpels worden afgewerkt door ter plaatse de dorpels in te knippen en om te zetten. Met nadruk worden deze dus niet afgekit. Zetwerk wordt afwaterend gemonteerd (n.v.t. op getoogd zetwerk).

Het wordt sterk aanbevolen (zicht)vlakken van zetwerk toe te passen die niet breder zijn dan 250x de materiaaldikte. Voor zover coil-coated materiaal beschikbaar, is de minimale dikte van stalen zetwerk 0.7 mm en van aluminium zetwerk 1,0 mm.

Kleurverschillen in zetwerk zijn evenals bij beplating te minimaliseren door materiaal te gebruiken dat uit een en dezelfde productiecharge als de platen/panelen komen. In voorkomende gevallen is dit niet mogelijk omdat de materiaaldikten verschillen met name tussen beplating en zetwerk. Bij de montage van zetwerk met een metallic-coating wordt rekening gehouden met de vleug van de coating.

De toegepaste metalen zijn relatief dun. Dit kan effect hebben op het te verwachten esthetische resultaat. Zo zal de strakheid van het zetwerk niet dat van geëxtrudeerde elementen kunnen evenaren.

Detail- en principeoplossingen worden projectmatig ontwikkeld in nauw overleg tussen opdrachtgever en Bucon. Hierbij geldt dat er dikwijls een afweging gemaakt zal moeten worden tussen technische kwaliteiten, esthetische kwaliteiten, uitvoeringsaspecten en kosten. dan wel in de praktijk gangbare oplossingen.


Bucon Borne B.V. is hét bedrijf voor het leveren, aanbrengen en afwerken van uw wand- en dakbeplatingen. Omdat ons team gespecialiseerd is op één vakgebied is de kwaliteit van hoog niveau.

Specifieke vragen over een product?
Neem contact op met Bucon